Värdegrund

Vi har beslutat att ha danske filosofen Sören Kierkegaards fina och tänkvärda text "Till eftertanke" som vår värdegrund i föreningen.

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sej själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycke jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska, utan att tjäna.
Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Sierkegaard

Dansk författare och filosof

Check artbetting for bookmakers.

The Betst bookmaker Check here is best bookmaker in the world.

Premium Templates