Om Bugg Medel Motion

Medel Motion

"Medel motion" är tredje steget i vårt utbud av buggkurser och det som följer efter "Bugg Fortsättning" och är huvudsakligen inriktad på Bugg men andra dansstilar kan även förekomma som inspiration. 

Förkunskaper.

Inför "Medel motion" ska du ha kunskaper motsvarande innehållet i vår "Bugg Fortsättning" och vår "Bugg Grund".
Det innefattar bland annat detta:

  • Dansa i takt (samt förstå halv och dubbel takt.)
  • Snurr, fri och hållen åt både höger och vänster.
  • Föra- och följa-tekniker - med fokus på din egen roll som förare eller följare.
  • Tidigare utlärda turer (Se beskrivningen för respektive kurs - "Bugg fortsättning" och "Bugg Grund")
  • Vara medveten om hur musik är uppbyggd.

Innehåll

Under kursen "Motion Medel" kommer vi att gå igenom:

  • Ge möjlighet till att utveckla den danstekniken som föreningen tidigare utbildat i mot den teknik som lärs ut inom ramen för Svenska danssportsförbundets utbildningar och som Borlänge dance har beslutat ska ligga som grund för föreningens fortsatta kursutbud. Tekniken ger möjlighet till en ännu trevligare dans. Har du tidigare deltagit i vår fortsättningskurs eller motion så är det en bra grund att bygga vidare på.
  • Det innebär bl.a. att repetera takt, fokusera på rytm, förning via tryck och drag, alternativ handfattning och igångsättning, musikuppbyggnad.
  • Fler turer och variationer.
  • Hålla tempot uppe så att det även blir ett motionselement på denna kurs.
  • Kursen är lämplig för dig som vill hålla igång, utveckla din dans under ledning av instruktörer.

Men viktigast av allt, vi kommer helt enkelt att ha väldigt roligt tillsammans på dansgolvet.
Vårt mål är att du ska vara en bättre och mer mångsidig dansare när kursen är slut.

Beroende på gruppens storlek kommer det förhoppningsvis också att finnas tid för oss att gå in och ge individuell återkoppling till enstaka personer och danspar.

Antagning

Vi antar i turordning och håller ihop paranmälningar. Singelanmälningar kommer att paras ihop varefter det är möjligt. 
Kursen är dock en rotationskurs så att alla dansar med alla. Dvs du dansar inte hela kursen med endast en danspartner utan du kommer rotera runt och dansa med alla. 
Vi strävar efter max ca 10 procents snedfördelning mellan rollerna förare och följare.

OBS! Under hösten 2020 endast paranmälan!

Ledare under hösten 2020 kommer att vara Anders tillsammans med Linda och Antonia.

Check artbetting for bookmakers.

The Betst bookmaker Check here is best bookmaker in the world.

Premium Templates