Om medlemskap

Att vara medlem i Borlänge Dance

Vill du vara medlem i Borlänge Dance kostar det 100 kr/år.
Medlemskap i Borlänge Dance betalas per kalenderår. Oftast i samband med anmälan till våra buggkurser. Det går även att betala medlemskap separat. 

Medlemskap är obligatoriskt för att gå våra veckovisa kurser. OBS! Gäller ej för ungdomar upp till 20 år som kan gå våra kurser gratis.
Medlemskapet berättigar även till rabatter och inträde till vissa andra aktiviteter vi ordnar under. Vissa av dessa aktiviteter och rabatter kräver medlemskap även för ungdomar upp till 20 år.

Borlänge Dance är en ideell förening som verkar för medlemmarnas bästa utifrån de stadgar och den värdegrund som är fastslagen för föreningen.
Vi verkar främst för att utbilda, arrangera och uppmuntra kring danserna bugg och fox. Vårt huvudsakliga fokus är riktat mot socialdans. Vissa aktiviteter är även öppna för icke-medlemmar. 

Läs mer här om hur du blir medlem: 
http://www.borlangedance.se/index.php/for-medlemmar/bli-medlem

Check artbetting for bookmakers.

The Betst bookmaker Check here is best bookmaker in the world.

Premium Templates